Jump to content
Mr. Green Gaming

Injustos


MARIANITAH1

Recommended Posts

Solamente ,quiero,decirles a Moshpit y Jack123 ,muchísimas gracias por todo lo que me ayudaron ami en este server que son los unicos dos mejores Admines que tiene Mr.server después todos los demás son abusos y basuras que No se fijan porque aveces estoy loca o me pongo loca, quiero que sepan que Yo no voy a insultar a nadie sin que me ayan echo algo ami jamas pero ami me joden, me insultan y ustedes como admines que estan  online no hacen nada solamente y por eso me pongo loca, No voy a dejar que nadie me me maltrate ami por que soy re fuerte y me la banco soy una leona y No quiero volver mas a ese server Baneenmen Permanente No me desbaneen porfavor la pase muy mal super deprimida siempre, ademas no es el unico server de races que hay y no es el unico juego que juego online asique, me voy re Feliz contenta de ese server que tanto me Iso Mal , como Dijee Moshpit y Jack123 LOS Mejores Admines les deseo Todo Lo mejor despues todos los otros Admines son Mierdas basuras Abusadores malos Admines que no saben Administrar un server lo unico que hacen es Abusar. Por cierto jamas use el forum de Mr, porque nunca supe como mandar capturas ni nada por eso jamas entre a forum esta es mi primera y ultima ves que entro a forum Bye para siempre. El dueño del server por favor que borre mi cuenta.

Link to comment
2 hours ago, MARIANITAH1 said:

Solamente ,quiero,decirles a Moshpit y Jack123 ,muchísimas gracias por todo lo que me ayudaron ami en este server que son los unicos dos mejores Admines que tiene Mr.server después todos los demás son abusos y basuras que No se fijan porque aveces estoy loca o me pongo loca, quiero que sepan que Yo no voy a insultar a nadie sin que me ayan echo algo ami jamas pero ami me joden, me insultan y ustedes como admines que estan  online no hacen nada solamente y por eso me pongo loca, No voy a dejar que nadie me me maltrate ami por que soy re fuerte y me la banco soy una leona y No quiero volver mas a ese server Baneenmen Permanente No me desbaneen porfavor la pase muy mal super deprimida siempre, ademas no es el unico server de races que hay y no es el unico juego que juego online asique, me voy re Feliz contenta de ese server que tanto me Iso Mal , como Dijee Moshpit y Jack123 LOS Mejores Admines les deseo Todo Lo mejor despues todos los otros Admines son Mierdas basuras Abusadores malos Admines que no saben Administrar un server lo unico que hacen es Abusar. Por cierto jamas use el forum de Mr, porque nunca supe como mandar capturas ni nada por eso jamas entre a forum esta es mi primera y ultima ves que entro a forum Bye para siempre. El dueño del server por favor que borre mi cuenta.

I just want to say to Moshpit and Jack123, thank you very much for everything that helped me on this server that are the only two best Admins that Mr.server has after all the others are abuses and junk that do not look because sometimes I am crazy Or I get crazy, I want them to know that I'm not going to insult anyone without my help I miss something ever but ami fuck me, insult me and you as admins that are online do nothing only and that's why I get crazy, I'm going to let anyone mistreat me ami because I'm strong and I'm the bank I'm a lioness and I do not want to go back to that server Baneenmen Permanent Do not bug me please pass very bad super depressed always, besides it's not the only server of Races that there is and is not the only game that online game so I'm going to re happy happy of that server that Iso Evil, as Dijee Moshpit and Jack123 THE Best Admins wish you All The best after all the other Admins are crap Crap Abusers Bad Admins that do not know Manage a server the only thing they do is Abuse. By the way I never use the forum of Mr, because I never knew how to send captures or anything because of that never enter to forum this is my first and last time I came to forum Bye forever. The server owner please delete my account.

Link to comment

Kuphela, Ngifuna ukutshela Moshpit futhi Jack123, siyabonga konke kwangisiza ami kule seva bawukuphela Admines ezimbili engcono kokuba Mr.server emva wonke umuntu kuthiwa ukuhlukumeza kanye nemfucumfucu ezingavikelekile fixed ngoba Ngikhathazekile ngezinye izikhathi crazy noma ngithola uyahlanya, ngifuna ukuba nazi ukuthi ngeke ngiyidlule kuthuke ubani ngaphandle ayan kwenziwa yami okuthile ami wake kodwa ami fuck me, ukungihlambalaza futhi njengoba admines abaku-inthanethi ungenzi lutho wedwa futhi kungani ngithola uyahlanya, hhayi mina ngizoba ake ubani kimi nami kabi ami ngoba Ngikhathazekile kabusha eqinile futhi bank'm yami nanjengengonyamakazi futhi angifuni xaxa ukuthi iseva Baneenmen Permanent kungekho kimi desbaneen sicela balidlulisele kakhulu kabi Super ecindezelekile phakade, futhi akulona Server kuphela izinhlanga lapho futhi akusiwona kuphela umdlalo umdlalo inthanethi ngakho lapha, Ngingumfana kabusha ujabule sijabule ngokuthi iseva ukuthi kokubili kimi Iso Mal, njengoba Dijee Moshpit futhi Jack123 okungcono Admines Nginifisela nonke okungcono emva zonke ezinye Admines kukhona ukuqhela udoti Abahlukumezi ezimbi Admines ukuthi Qondisa iseva konke abakwenzayo is Ukusebenzisa. Ngokuqinisekile ngeke usebenzise esithangamini Mr, ngoba Ngangingazi ukuthi ukuthumela catch noma okunje yini ungene iforamu lokhu isikhathi sami nesibongo ngingena iforamu Usale phakade. Umnikazi iseva sicela ususe i-akhawunti yami.

(In Zulu)

Link to comment
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...